gototopgototop
× Tento web nepouziva cookies.
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

SOUČASNOST

 
 

Jednota bratrská je církev vzniklá z české reformace a jako přímá dědička staré i obnovené Jednoty bratrské se hlásí k odkazu reformace světové. Je tvořena právně i ekonomicky samostatnými sbory, které se dobrovolně zavázaly k bratrskému soužití a společné službě Bohu a lidem podle pravidel Písma a příkladu novozákonní církve. Podle vzoru otců Jednoty jsou sbory spravovány na základě presbyterně-synodních a starobratrských biskupských zásad.

 

Řídí je staršovstva nebo týmy vedoucích, v jejichž čele stojí jmenovaní správci. V zájmu zachování duchovní jednoty se sbory řídí společným vyznáním víry a řády. Nejvyšším orgánem Jednoty bratrské je její synod, který volí Radu Jednoty bratrské a biskupy.
Česká Jednota bratrská také zakládá své sbory v zahraničí.

 

Jednotlivci i celé sbory mají svým způsobem života vydávat svědectví o Bohu tak, aby zvěstování radostné zprávy o vykoupení a záchraně bylo pro jejich okolí věrohodné. Od svých členů také očekáváme, že se budou podílet na křesťanské výchově svých dětí a na duchovní a praktické službě ve svém domácím sboru.

 

Pokud se někdo chce stát součástí Jednoty bratrské, a projeví-li se na něm znaky opravdového obrácení se k Bohu, pak je pokřtěn a přijat za člena. Přijetí do sboru se děje veřejným vyznáním víry a slibem. Pokřtěni jsou ti, kteří si uvědomují svou lidskou bezmoc a porozumí tomu, že život v moci Svatého Ducha nemohou vypůsobit z vlastní síly, ale poddáním se Jeho autoritě, vládě a vlivu. Křest jiných křesťanských církví je uznáván. Narozené děti jednotlivých členů jsou obvykle svými rodiči přinášeny do společného shromáždění k požehnání. Rodiče při požehnání slibují, že své děti budou odpovědně vychovávat. Večeře Páně bývá vysluhována pouze členům žijícím v místním sboru.

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Naši otcové ve staré Jednotě bratrské rozdělovali členskou základnu sborů na tři skupiny lidí: „počínající", „prospívající" a „k dokonalosti se nesoucí". Protože navazujeme na tradice svých předků, tak i dnes dělíme členy v Jednotě bratrské do tří skupin: „přicházející", „zůstávající" a „sloužící". Tyto skupiny nejsou kastováním lidí, ale označují míru jejich zapojení a vztahu k Jednotě bratrské.
• „Přicházející" jsou lidé, kteří navštěvují nepravidelně naše sbory a účastní se aktivit a akcí, které pořádáme. Není pro nás důležité, jestli jsou věřící, nebo nevěřící a jak moc souhlasí s křesťanstvím. Naše akce využívají, protože jim vyhovují svým obsahem.
• „Zůstávající" jsou pravidelní návštěvníci našich sborů a aktivit, tedy lidé, kteří aktivně a pravidelně využívají naše duchovní i ostatní služby, žijí s námi v trvalém společenství, podílejí se částečně i na spolupráci a mnozí dobrovolně podporují naši práci i finančně.
• „Sloužící" jsou lidé, kteří nejen využívají služby a aktivity sborů, ale také se na jejich tvorbě sami aktivně podílejí. Usilují o plné poddání svého života Ježíši Kristu, jsou plně zapojeni v pastýřské péči a pravidelně se podílejí na financování sboru prostřednictvím darů a sbírek.

 

 

struktura-jb-2016

 

 

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

 

Jednota bratrská patří do svazku světové Unitas Fratrum, je členem Ekumenické rady církví, České biblické společnosti a spolupracuje i s dalšími křesťanskými organizacemi.


 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty