gototopgototop
× Tento web nepouziva cookies.
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

HODNOTY

 
 

Jednota bratrská čerpá svoji inspiraci především z Bible a ze své vlastní historie. V průběhu svého vývoje zakotvila v těchto základních hodnotách:


• Autenticita – usilujeme o věrohodný a pravdivý život plně založený na poddanosti Kristu.
• Tělo, nikoli jen denominace – církev není jen organizací, ale sbor má být jako jedno tělo, jehož hlavou je Ježíš. Proto jsou jednotliví členové zapojováni do služby ve svých sborech, přičemž každý uplatňuje svou originalitu a všichni odrážejí Kristův život v jeho rozmanitosti i ve společné jednotě.
• Život ve smlouvě – ze smlouvy vyplývá starost o sebe navzájem, a proto je každému členovi, včetně správců sborů i vedení církve, poskytnuta pastorační péče.
• Navázání na apoštolské kořeny – ti, kdo pracují v Jednotě bratrské, jsou ustanovováni na základě vnitřní autority dané zralostí, pokorou a schopností porozumět aktuálním Božím záměrům.

• Zaměření na potřeby společnosti – nežijeme sami pro sebe, ale podporujeme zdravé vztahy a hodnoty ve společnosti a nabízíme pomoc svému okolí. Jednota bratrská spojuje zvěst evangelia s praktickou službou.
Naší prioritou je, aby lidé skrze nás poznali Boha, který je zachránil. Nejde nám o získávání lidí do církevní organizace, ale o proměnu naší společnosti.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty