13.07.2020

Rozorejte tvrdou půdu vašich srdcí, neboť je nejvyšší čas, abyste začali hledat Hospodina. On sám vás pak svlaží deštěm své spravedlnosti.
Ozeáš 10, 12 (SNC)

Oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
Efezským 4, 24 (B21)