30.07.2021

Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
Žalm 32, 10

Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
Římanům 5, 5 (B21)