09.04.2020

Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I já půjdu!
Zacharjáš 8, 21 (B21)

Nakonec zazpívali píseň a vyšli ven na Olivovou horu.
Marek 14, 26 (SNC)