22.05.2022

Provedu je ohněm, je výrok Hospodinův. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím.
Zacharjáš 13, 9

Z toho se radujte, i když máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se prokázala pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm.
1. list Petrův 1, 6–7