22.10.2021

Hospodin tě povede ustavičně, nasytí tvou duši i na vyprahlých místech.
Izajáš 58, 11 (CSP)

Můj Bůh podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
Filipským 4, 19 (B21)