gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 

AKTUALITY

 

ČBK ohledně tzv. Istanbulské úmluvy

Jednota bratrská se spolu s dalšími církvemi připojila svým podpisem k pastýřskému listu České biskupské konference ohledně takzvané Istanbulské úmluvy, kterou se náš stát chystá v blízké budoucnosti ratifikovat.

Odsuzujeme jakékoli násilí vůči komukoli! Konkrétně tuto úmluvu však považujeme jak za nepotřebnou (vzhledem k našemu právnímu řádu i našim podmínkám), tak v jejích důsledcích za nebezpečnou. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Více přímo v listu ČBK:

 

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil" (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

 

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi" (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

 

Více...

 
 

Synod a pastorální konference Jednoty bratrské 2018

V neděli 3. června začíná v Harrachově synod Jednoty bratrské, který probíhá v rámci třídenní pastorální konference pro manželské páry správců sborů a klíčových služebníků. V letošním roce dochází k završení 5letého mandátu dosavadního vedení církve, na synodu bude tedy zvoleno nové vedení pro stejně dlouhé období. Mottem synodu i konference je verš „Ozdobou synů jsou jejich otcové" (Př 17/6), který předznamenává téma mezigeneračních vztahů. Na programu jsou také ordinace nových služebníků.

(Vydáno: 30. 5. 2018)

 
 

Poděkování z Tanzanie

Z provincie Tanzanie-Rukwa přišlo srdečné poděkování za data projektory, které jsme tamní Jednotě bratrské posílali minulý rok v listopadu. Byly předány našimi zástupci na Misijní konferenci světové JB a v pořádku doputovaly na určené místo. Tanzanští sourozenci jsou za ně vděční a již je používají. Třeba k výuce na univerzitě a osvětovým programům.

(Vydáno: 26. dubna 2018)

 
 

Vyšel Jbulletin číslo 1/2018

První letošní vydání časopisu Jednoty bratrské je tu. A co se v aktuálním čísle dočtete?
Například reportáž z misijní konference Unitas Fratrum, aktuální zprávy z jejích světových provincií, jedinečný příběh ze světa hudby nebo třeba výzvu, kterou rodičům předkládá Asociace Comeniana.

 

jbulletin-1-2018

Jbulletin č. 1/2018 v PDF verzi.

 Všechna předchozí čísla najdete zde, v sekci ČASOPIS.

(Vydáno: 5. dubna 2018)

 
 

Radikalita - setkání mladých dobrovolníků 2018

Každoroční setkání mladých dobrovolníků ze sborů Jednoty bratrské proběhne 29. 3.–1. 4. 2018, a to opět v Chrastavě. Akce bývá pracovně nazývána „Radikalita" kvůli jejímu obsahu – jako se Ježíš cele vydal pro nás, tak my se cele vydáme Jemu a službě lidem okolo. Program je každoročně jak duchovní, tak stejnou měrou i praktický: polovina času je věnována dobrovolnické práci pro místní obce. Letošní téma celé akce je „Hra skončila!" s biblickým pozadím oddílu Lk 21, 25–37.

(Vydáno: 26. března 2018)

 
ZačátekPředchozí11121314151617181920DalšíKonec

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty