gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 

AKTUALITY

 

Dopis Rady světové Jednoty bratrské (Unity Board)

Členům Jednoty bratrské po celém světě, zdravíme vás ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a vrchního staršího.

Rada světové Jednoty se sešla v Kigomě, v Tanzánii, 6.–11. května 2014, kde jsme byli se srdečnou pohostinností přivítáni provincií Jezero Tanganika. Mnozí z nás přijeli přes Burundi, i tam nás místní Moravané přivítali s velkým nadšením. Radujeme se z toho, že náš Spasitel nadále přináší růst na mnoha místech. Jednota bratrská v Zambii, která byla dříve misijní provincií, byla přijata za novou provincii Jednoty. Burundi byla uznána jako misijní provincie, Iringa (Tanzanie) a východní Kongo jsou novými misijními oblastmi a Angola a Ruvuma-Njombe byly uznány jako perspektivní misijní oblasti.
Když jsme poslouchali zprávy o tom, co se v Jednotě děje, nepochybovali jsme, že Moravané pokračují v tradici služby těm, kteří jsou často ostatními opomíjeni. Provincie pokračují ve službě uprchlíkům a současný růst Jednoty bratrské v některých oblastech Afriky je přímým důsledkem její práce během občanské války a genocidy. Provincie a sbory Jednoty doplňují péči vlád v oblasti vzdělávání a zdravotních služeb. Naší prioritou je sociální spravedlnost, zejména v oblasti násilí na ženách a v péči o oběti HIV/AIDS.
Některé provincie mají obchodní aktivity, a tak zajišťují nová pracovní místa a vytvářejí finanční prostředky pro misii či aktivity v různých oblastech včetně životního prostředí. Jedna z provincií se kupříkladu zabývá pěstováním avokáda, další sázením stromů. Delegát z Jižní Afriky připravil pro další delegáty prezentaci o budování efektivního podnikání. Také Nadační fond Jednoty bratrské podal zprávu o finančních příjmech plynoucích z jeho podnikatelských aktivit, které mohou být dále vynakládány na podporu nejrůznějších projektů i vzdělávání.
Provincie pokračují ve vzájemné podpoře i službě jedna druhé. Členové české Jednoty kupříkladu slouží v Peru, dánský manželský pár v Demokratické republice Kongo, švýcarský dobrovolník v Tanzanii, a mnoho mladých lidí je zapojeno do dobrovolnické služby, a to zejména prostřednictvím programu amerických provincií „Antioch Servant" („Služebník z Antiochie").
Čelí také Jednota a její provincie při rozšiřování práce a naplňování velkého poslání našeho Pána těžkostem? Ano, procházejí jimi jednotlivci i celé sbory. Radujeme se tam, kde dochází k postupnému usmíření, které v některých oblastech přináší Duch svatý (smíření je možné!), a stále čekáme na takové změny tam, kde se to ještě neděje. Ale často právě v našich chybách nacházíme Boží vedení a milost. I když však stojíme uprostřed obtížných rozhovorů, jako členové Rady světové Jednoty bratrské jsme našli vzájemný respekt a vzájemné vedení.
V naší službě tak zakoušíme velkou radost a čest a pokračujeme v modlitbách za další růst v počtu, službách a vydanosti našemu Pánu.
Rada světové Jednoty bratrské

(Vydáno: 5. 6. 2014)

 
 

Pastorální konference a synod Jednoty bratrské

V neděli 8. června začíná v Harrachově třídenní pastorální konference pro manželské páry správců sborů a klíčových služebníků Jednoty bratrské, kde se jako obvykle bude hovořit o aktuálních tématech života církve. Součástí setkání bude již tradičně také synod JB.

(Vydáno 1. 6. 2014)

 
 

Severočeská regionální modlitební a Moravská regionální konference

O víkendu 17.–18. května proběhly dvě regionální akce sborů Jednoty bratrské. Severočeši se sešli v Hejnicích k modlitbám, které byly namířeny především regionálním směrem, ale krom toho obsáhly i témata přesahující lokální potřeby. Mířily kupříkladu až do Peru, kde v tuto chvíli máme dva služebníky. Moravští bratři strávili společný čas v Holešově, na programu bylo sdílení, biblické povzbuzení i modlitby, to vše ve vztahu k blížící se finanční nezávislosti na státu, do které je třeba vstupovat v první řadě v pokoře, zodpovědnosti a dospělosti.

(Vydáno: 22. 5. 2014)

 
 

Unity Board v Tanzanii

Od 7. do 10. května se v Tanzanii sejde Unity Board - rada světové Jednoty bratrské. Rada se schází několikrát během sedmiletého cyklu konání Synodu světové Jednoty bratrské (Unitas Fratrum), aby řešila úkoly či témata jím zadané. Českou provincii bude na jednání zastupovat biskup Petr Krásný.

(Vydáno: 2. 5. 2014)

 
 

Konference vedoucích mládeží

Protože práce s mladou generací je jednou z vizí Jednoty bratrské, sejdou se ve čtvrtek 1. května vedoucí mládeží našich sborů. Na programu jednodenní konference je vzájemné sdílení, modlitby a samozřejmě povzbuzování do služby mladým, o jejichž životy nám jde.

Vedoucí i členové našich mládeží se také aktivně podílejí na činnosti nejrůznějších volnočasových či nízkoprahových klubů a aktivit, které při sborech JB fungují.

 

(Vydáno 29. 4. 2014)

 
ZačátekPředchozí31323334353637383940DalšíKonec

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty