gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 

AKTUALITY

 

Konference biskupů světové Jednoty bratrské

V červenci se v Mwanza City v Tanzanii uskuteční konference biskupů světové Jednoty bratrské. mimo jiná témata se bude mluvit o současné roli biskupů v JB. Za Českou provincii se účastní Petr Krásný.

(Vydáno: 18. 6. 2014)

 

 
 

Synod Britské provincie Jednoty bratrské

Od 27. do 30. června se sejde synod Britské provincie Jednoty bratrské. Na pozvání jejího předsedy Boba Hopcrofta se za českou JB tohoto setkání zúčastní Petr Krásný.

(Vydáno 18. 6. 2014)

 
 

Výzva Severní americké provincii Jednoty bratrské

Synod České provincie Jednoty bratrské přijal na svém zasedání 10. 6. 2014 výzvu vůči synodu Severní americké provincie. Více podrobností najdete zde.

 

(Vydáno: 17. 6. 2014)

 
 

Proběhl synod Jednoty bratrské

V rámci třídenní pastorální konference, která se konala od 8. do 11. června, se uskutečnilo zasedání synodu Jednoty bratrské. Jeho tématem byl verš z knihy Jozue: „Ať to stojí, co to stojí, my všichni chceme sloužit jedině Hospodinu." Hlavními okruhy jednání byla ekonomická soběstačnost a vnitřní záležitosti života církve. Na vědomí byl vzat pokojný rozchod se sborem v Hradci Králové, na kterém se v důsledku rozdílných vizí dohodlo vedení Jednoty bratrské s vedením hradeckého sboru. Synod přijal zprávu úzké i výkonné rady JB, zprávu o hospodaření i zprávu revizní komise, dále zprávy ze sborů, misie, škol i dalších děl Jednoty bratrské, vyjadřoval se také k několika návrhům z oblasti fungování církve i vnějších vztahů.

(Vydáno: 14. 6. 2014)

 
 

Dopis Rady světové Jednoty bratrské (Unity Board)

Členům Jednoty bratrské po celém světě, zdravíme vás ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a vrchního staršího.

Rada světové Jednoty se sešla v Kigomě, v Tanzánii, 6.–11. května 2014, kde jsme byli se srdečnou pohostinností přivítáni provincií Jezero Tanganika. Mnozí z nás přijeli přes Burundi, i tam nás místní Moravané přivítali s velkým nadšením. Radujeme se z toho, že náš Spasitel nadále přináší růst na mnoha místech. Jednota bratrská v Zambii, která byla dříve misijní provincií, byla přijata za novou provincii Jednoty. Burundi byla uznána jako misijní provincie, Iringa (Tanzanie) a východní Kongo jsou novými misijními oblastmi a Angola a Ruvuma-Njombe byly uznány jako perspektivní misijní oblasti.
Když jsme poslouchali zprávy o tom, co se v Jednotě děje, nepochybovali jsme, že Moravané pokračují v tradici služby těm, kteří jsou často ostatními opomíjeni. Provincie pokračují ve službě uprchlíkům a současný růst Jednoty bratrské v některých oblastech Afriky je přímým důsledkem její práce během občanské války a genocidy. Provincie a sbory Jednoty doplňují péči vlád v oblasti vzdělávání a zdravotních služeb. Naší prioritou je sociální spravedlnost, zejména v oblasti násilí na ženách a v péči o oběti HIV/AIDS.
Některé provincie mají obchodní aktivity, a tak zajišťují nová pracovní místa a vytvářejí finanční prostředky pro misii či aktivity v různých oblastech včetně životního prostředí. Jedna z provincií se kupříkladu zabývá pěstováním avokáda, další sázením stromů. Delegát z Jižní Afriky připravil pro další delegáty prezentaci o budování efektivního podnikání. Také Nadační fond Jednoty bratrské podal zprávu o finančních příjmech plynoucích z jeho podnikatelských aktivit, které mohou být dále vynakládány na podporu nejrůznějších projektů i vzdělávání.
Provincie pokračují ve vzájemné podpoře i službě jedna druhé. Členové české Jednoty kupříkladu slouží v Peru, dánský manželský pár v Demokratické republice Kongo, švýcarský dobrovolník v Tanzanii, a mnoho mladých lidí je zapojeno do dobrovolnické služby, a to zejména prostřednictvím programu amerických provincií „Antioch Servant" („Služebník z Antiochie").
Čelí také Jednota a její provincie při rozšiřování práce a naplňování velkého poslání našeho Pána těžkostem? Ano, procházejí jimi jednotlivci i celé sbory. Radujeme se tam, kde dochází k postupnému usmíření, které v některých oblastech přináší Duch svatý (smíření je možné!), a stále čekáme na takové změny tam, kde se to ještě neděje. Ale často právě v našich chybách nacházíme Boží vedení a milost. I když však stojíme uprostřed obtížných rozhovorů, jako členové Rady světové Jednoty bratrské jsme našli vzájemný respekt a vzájemné vedení.
V naší službě tak zakoušíme velkou radost a čest a pokračujeme v modlitbách za další růst v počtu, službách a vydanosti našemu Pánu.
Rada světové Jednoty bratrské

(Vydáno: 5. 6. 2014)

 
ZačátekPředchozí31323334353637383940DalšíKonec

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty