gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Způsob studia

 
 

Jde o formu korespondenčního kurzu – všechny materiály se studují doma bez nutnosti osobní konzultace v místě školy. Před započetím studia je k dispozici brožurka se zásadami typu studia – je pomocí zvláště pro ty, kteří školní lavice opustili již před delší dobou a mají obavy, že by takové studium nezvládli. Studium se sestává z devíti učebnic – modulů. Každá učebnice má 6–7 kapitol, ze kterých jsou následně vypracována samostatná cvičení. Na konci každé kapitoly je zařazen text, který slouží k opakování probrané látky. Jeho výsledky student získá vyhodnocením, správně odpovědi má k dispozici v příslušné kapitole v publikaci. Pokud se jeho odpovědi příliš liší, je dobré si oddíl projít znova. Po každé kapitole se také píše krátká esej na zadané téma (v rozsahu 500–1000 slov), po probrání dané učebnice se píše práce v rozsahu 3500–5000 slov. Tyto eseje (písemné práce) se zasílají do školy (doporučuje se zaslat je elektronickou formou) a hodnotí je učitel, který je studentovi přidělen školou. K němu také student směřuje své otázky na případné nejasnosti. Studium jednoho modulu vyžaduje cca čtyři měsíce. Každý student si vypracuje časový plán studia daného modulu (tedy předpokládané ukončení jednotlivých kapitol a termín, kdy nejpozději odevzdá esej z daného modulu). Plán studia zašle svému vyučujícímu. Dodržovat časový limit je dobré proto, aby se studium příliš neprotáhlo. Mnoho studentů má obavy z písemných prací, jejich cílem je však rozvoj samostatného myšlení a vyjadřování. Naším úkolem není schematicky naučit danou látku, ale pomoci k větším hloubkám poznání a k realizaci poznaného v každodenním životě.

 

Studium je možno začít kdykoli. Stačí zaslat vyplněnou přihlášku, zaplatit školné a poslat kopii o jeho zaplacení na adresu školy (lze i e-mailem). Poté jsou studentovi obratem zaslány příslušné studijní materiály dle jeho volby: buď první modul s příručkou o studiu nebo CD-ROM se všemi moduly a informacemi.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty