gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Školné

 
 

Školné je stanoveno na 600 Kč za konzultaci (včetně úvodního informačního setkání). Počet uvedených předmětů za konzultaci se liší, což je dáno různou náročností jednotlivých předmětů a způsobem prezentace jednotlivými vyučujícími. Cena konzultace zahrnuje zhodnocení předmětů, zkoušky, zápočty a též výukové materiály v elektronické podobě dodávané vyučujícími školy.
Školné se platí během konzultace hotově anebo převodem na účet Jednoty bratrské před konzultací, event. po konzultaci do dvou týdnů:
•    Číslo účtu: 2100035998
•    Kód banky:2010
•    VS: 6300
•    Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
•    Zpráva pro příjemce: školné + jméno
•    Termín splatnosti: do dvou týdnů od proběhlé konzultace

 

Pokud student není schopen ze závažných příčin školné uhradit, je nutné o tom neprodleně informovat ředitele školy a domluvit splátkový kalendář. Pokud tak neučiní a nezaplatí školné za delší interval než dva týdny od dané konzultace, účtuje se mu za každý uplynulý měsíc od data konzultace penále 10 %. Pokud se student nemůže konzultace zúčastnit, ale přesto chce daný předmět studovat (získá si z konzultace nahrávku a materiály…) je povinen uhradit školné za tuto konzultaci v plné výši.

 

Sbory mohou své studenty podpořit celou či částečnou úhradou studia. Pokud sbor za svého studenta školné zaplatí a ten bez závažných důvodů předměty do jednoho roku od úvodní konzultace úspěšně nezakončí, doporučujeme sboru, aby od svého studenta školné požadoval zpět. Tento vztah doporučujeme potvrdit smluvně.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty