gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Kurz manželského a rodinného poradenství

 
 

Dle statistických údajů se v Česku rozpadá téměř polovina manželství. Současná rodina se nachází v hluboké krizi, která má sociální dopad do celé společnosti. Děti tak od útlého dětství vyrůstají v disharmonickém rodinném prostředí a odnášejí si do života pokřivený obraz rodičovských rolí a způsobu rodinného soužití.

Jako Jednota bratrská jsme církví, která je otočena směrem ven, k lidem žijícím okolo nás. Rozpad tradiční rodiny vnímáme jako závažný společenský problém, který chceme řešit a na základě této potřeby vznikl Kurz manželského a rodinného poradenství.

Jako církev jsme založili a provozujeme řadu rodinných, mateřských a seniorských center a také nízkoprahových a volnočasových klubů pro děti a mládež. V tomto prostředí se často přirozeně setkáváme s lidmi, kteří řeší své složité životní situace podle toho, v jakém období života se právě nalézají, např. dospívání, partnerské vztahy, rodičovství a výchovu dětí, mezigenerační vztahy, apod. Abychom mohli těmto lidem účinně pomáhat hledat řešení jejich problémů, je nutné mít odborné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, širšího rodinného zázemí a rodinných vazeb, výchovy dětí, finanční gramotnosti apod., což je také jeden z důvodů, proč byl Kurz manželského a rodinného poradenství otevřen.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

Podmínkou přijetí do kurzu je individuální posouzení způsobilosti žadatele o kurz. Rozhodující jsou nejen znalosti, ale i příklad (kvalita) vlastního života. AJB si vyhrazuje právo daného uchazeče nepřijmout.

DÉLKA KURZU:

Celková délka kurzu je 200 hodin.

OBSAH KURZU:

Psychologie
• vývojová psychologie, psychologie osobnosti, dětská psychologie (30 hodin)
• konzervativní a alternativní přístupy v péči o duši (10 hodin)

Odborné přednášky
• manželské a rodinné poradenství (40 hodin)
• výchova a vzdělávání dětí (30 hodin)
• finanční gramotnost, správa rodinných financí (10 hodin)

Praxe: odborná praxe (80 hodin)

ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU: Certifikát manželského a rodinného poradce

CENA: 25.000,- Kč

ODBORNÍ LEKTOŘI:
Mgr. Evald Rucký Th.D. Ep. Fr.
Petr Krásný Th.M. Ep.Fr.
ThMgr. Jan Klas Ep. Fr.
ThMgr. Martin Bukovský
PhDr. Vladimír Píša
Ing. Jan Křivka, MBA

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty