27.03.2017

Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedříme.
Žalm 121,3 (CSP)

Ježíš Petra rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“
Matouš 14,31 (SNC)