27.05.2017

Hospodin si řekl v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý.“
1. Mojžíšova 8,21

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby odstranil naše hříchy.
1. list Janův 3,5 (CSP)