23.04.2018

Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.
4. Mojžíšova 24, 17

Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.
1. list Petrův 5, 7 (SNC)