26.07.2017

Velebte Boha, všichni shromáždění.
Žalm 68,27 (SNC)

Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Římanům 15,5–6 (CSP)